PDF Udskriv Email

Pressemeddelelser 2014

Her findes seneste pressemeddelelser - brug dem i din argumentation for et godt indeklima.


December 2014: Dansk Ventilation: Vinden blæser vores vej

2014 var set med ventilationsøjne et godt år. Indeklima er omsider rykket op på myndighedernes agenda ved siden af energibesparelser, og det sender positive vinde ind i ventilationsbranchen.

Læs pressemeddelelsen her.


December 2014: Totaløkonomi nu: vindmøller eller energirenovering?

For fagfolk er det svært at forstå den voldsomme politiske satsning på vindmøller for at opnå en CO2-reduktion, når man forholdsvis hurtigt kan opnå meget større reduktion af CO2 ved at energirenovere i industrien og i den eksisterende bygningsmasse - hvilket ovenikøbet medfører et bedre indeklima, som betyder en stor gevinst i form af bedre sundhed, trivsel og indlæring - og derfor tillige en nationaløkonomisk samfundsgevinst og dermed en bedre Totaløkonomi.

Læs pressemeddelelsen her.


December 2014: EFFEKTIVT...

Onsdag 29. oktober til torsdag 30. oktober afholdtes i Forum BUILDING GREEN fagmessen for bæredygtige og energieffektive bygninger. En lang række gode seminarer og konferencer om temaet var med til at gøre dagene til en god og oplysende begivenhed.

Markedsføringen inden var omfattende og effektiv, adgangen var gratis - og opfølgningen efter messen var klar og professionel. Det var jo rosende ord - og de medlemmer fra Dansk Ventilation, der udstillede, var alle meget tilfredse.  Eneste negative var parkeringen omkring Forum og de noget sparsomme restaurationsforhold i Forum.

Læs pressemeddelelsen her.


November 2014: IMPONERENDE

Onsdag den 17. september afholdt CISBO (Center for Indeklima og Sundhed i Boliger) en konferrence om de hidtil opnåede forskningsresultater. Dagen var en imponerende Tour de Force gennem en lang række undersøgelser, studier, forsøg og ph.d.-projekter. Det store auditorium på Statens Byggeforskningsinstitut, AAU København, var fyldt helt op af de ca. 150 deltagere fra bygge- og ejendomsfirmaer, kommuner, rådgivere, forskere og mange andre interesserede i boligers indeklima - mest folk fra det praktiske byggeri.

Læs pressemeddelelsen her.


Oktober 2014: Totaløkonomi (LCC) på medlemsmødet tirsdag 21. oktober

I mange år har det været kendt, at byggeriets driftsudgifter udgør en lige så betydelig udgift som anlægsudgiften i et byggeri. Derfor må driftsudgifterne naturligvis med, når et byggeri skal bedømmes økonomisk. Byg bedre, og få færre driftsudgifter! Et bedre indeklima sparer på personaleudgifterne!

Hvordan påvirkes miljøet af produktet fra vugge til grav?

Læs pressemeddelelsen her.


September 2014: Totaløkonomi (LCC) er stadig højaktuelt - men hvordan er praksis?

For mange år siden var det kendt, at byggeriets driftsudgifter udgjorde en lige så betydelig udgift som anlægsudgiften i et byggeri. Derfor må driftsudgifterne naturligvis med, når et byggeri skal bedømmes økonomisk. Byg bedre og få færre driftsudgifter! Et bedre indeklima sparer på personaleudgifterne!

Hvordan påvirkes miljøet af produktet fra vugge til grav?

Læs pressemeddelelsen her.


August 2014: Succes for første indeklimadag på Hindsgavl

Kulde, træk og dårlig luft er blandt de kedelige topscorere over gener i en undersøgelse, der har kortlagt danskernes aktuelle forhold  til indeklimaet.

Undersøgelsen, foretaget af Megafon, viser, at hver femte dansker ikke er tilfreds med indeklimaet, hvor de bor. 40% er utilfredse med indeklimaet, når de er på arbejde. Derfor afholdt Rådet for Sundt Indeklima en velbesøgt konferrence om indeklimaet på fynske Hindsgavl tirsdag den 17. juni, hvor en række af landets fremmeste indeklimaeksperter kom med bud på, hvordan vi som samfund kommer nogle skridt i den rigtige retning.

Læs pressemeddelelsen her.


Juli 2014: Er Danmark klar til energirigtige installationer?

Regeringens målsætning om stærkt reduceret energiforbrug og øget andel af vedvarende energi kan få et godt skub fremad med energirigtige installationer i vores bygninger. Der bliver brug for en mængde gennemarbejdede "installationspakker", tilpasset forskellige forsyningsforhold og bygningstyper. Kom i gang! - Se fx Swegons pakke "WISE Apartment Solution" for fleretageshuse, der blev udstillet på Nordbygg-messen i Stockholm i april i år.

Læs pressemeddelelsen her.


Juni 2014: Gentagelse fremmer forståelsen - er vores håb!

For omkring 30 år siden var indeklimafolk stærkt optaget af videnskabelige resultater fra det svenske byggeforskningsinstitut, resultaterne viste en klar sammenhæng mellem indeklimaet og menneskers trivsel og effektivitet - det blev der skrevet meget om - men så blev der stille om emnet - men nu bliver det taget op mange steder, blandt andet i sidste nummer af HVAC Magasinet.

Læs pressemeddelelsen her.


Maj 2014: Årsmøde 2014 i Dansk Ventilation

Dansk Ventilation holdt sit årsmøde hos Byggecentrum Middelfart torsdag 27. Marts.

Efter formiddagens bestyrelsesmøde fulgte et velbesøgt medlemsmøde om byggeriets digitalisering, fremtid og markedsudsigter, afsluttende med foreningens generalforsamling, der gennemførtes uden overraskelser og med enstemmighed fra medlemmerne.

Læs pressemeddelelsen her.


April 2014: Ny arkitekturpolitik blev lanceret af fem ministre som ”Politik med mennesket i centrum”

Regeringens nye arkitekturpolitik baseres på bæredygtighed, livskvalitet og værdiskabelse – og den vil sætte mennesket i centrum.

Desværre nævnes kun indirekte ord som indeklima, sundhed og samfundsøkonomi. Men vi kan håbe, at disse emner kommer mere klart frem, når politikken bliver realiseret

Læs pressemeddelelsen her.


Marts 2014: Indeklimaskandaler fortsætter - hvorfor?

Dansk Ventilation vil så gerne tro på, at de danske ingeniører og entreprenører er blevet bedre til at projektere og bygge indeklimaanlæg, der passer til bygningen og den brug - og har modet til at sige fra, hvis det ikke kan lade sig gøre.

Men danskerne trækkes stadig med følgerne af dårligt indeklima - herunder også retssager, der drejer sig om kæmpeerstatninger

Læs pressemeddelelsen her.


Februar 2014: Medlemsmøde og generalforsamling

Den 27. marts afholder Dansk Ventilation Generalforsamling i Byggecentrum, Middelfart. Før generalforsamlingen er der medlemsmøde med et spændende og aktuelt program om byggerites digitalisering, fremtid og omfang.

Læs pressemeddelelsen her.


Januar 2014: Bedre bolig - ny ordning til energirenovering

I 2014 og 2015 vil Energistyrelsen massivt markedsføre en ny ordning, "BedreBolig", der skal sætte skub i energirenoveringen, i første del af 2014 inden for ni udvalgte kommuner, hvor ordningen skal afprøves og finpudses. Ordningen har egen hjemmeside, som starter primo 2014.

Ordningen skal gøre det nemt for boligejere at energirenovere, fordi de med denne ordning får mulighed for at få en samlet kvalificeret løsning til at energiforbedre boligen. Der startes en uddannelse til "BedreBolig-rådgiver", der afsluttes med prøver, der skal bestås. Dansk Ventilation ønsker held og lykke med den nye ordning og håber på, at uddannelsen bliver så god, at den på forsvarlig vis også omfatter "de svære installationer"

Læs pressemeddelelsen her.


 

Godt indeklima

Frisk luft med en god luftkvalitet er godt for både helbred og produktivitet.

>> Læs mere her