PDF Udskriv Email

Pressemeddelelser 2013

Her findes pressemeddelelser fra 2013 - brug dem i din argumentation for et godt indeklima.


December 2013: Dårlige klimaanlæg er en pest for godt indeklima

Hver gang folk får en dårlig oplevelse med ventilation, mister de troen på, at et godt indeklima kan skabes med ventilation. Det skader branchen, men først og fremmest danskerne, der kan blive sundere og gladere, hvis de lever med et sundt indeklima.

Læs pressemeddelelsen her.


December 2013: IKV-Dagen: Et skridt mod bedre indeklima

Torsdag d. 31 oktober samledes ca. 50 deltagere, rådgivere, bygherrer, entreprenører og producenter om at diskutere rammer for et bedre samarbejde mellem byggeriets parter. Glimrende indlæg fra to bygherrer og fra "værdibyg" inspirerede til nogle gode diskussioner og forslag til handlinger. Her en kort beretning - i et senere nummer fortælles mere detaljeret om den afholdte IKV-dag.

Læs pressemeddelelsen her.


November 2013: Building Green, IK V-dagen og ny formand for Dansk Ventilation

Building Green med konferencer og udstilling med godt 130 udstillere var et udmærket arrangement samlet om et fælles tema: Bæredygtigt byggeri. Dette tema er naturligt nok tværfagligt og kræver samarbejde mellem byggeriets parter – baseret på samme tankegang som den netop afholdte konference ”Indeklimaets Værdikæde” (IKV), initieret af Dansk Ventilation. På IKV-dagen kunne Dansk Ventilation præsentere ny formand, direktør Johnny Øland.

Læs pressemeddelelsen her.


Oktober 2013: Indeklimaets værdikæde, IKV-dagen

Indeklimaet i vores bygninger er vitalt for sundhed, trivsel, energi og konkurrenceevne. Dygtige forskere har gang på gang dokumenteret, hvor meget indeklimaet betyder for sundhed og samfundsøkonomi – men alligevel kan indeklimaet mange steder forbedres betydeligt i nybyggeri og renovering. På IKV-dagen 31.oktober debatteres fremtiden for IKV-samarbejdet.

Læs pressemeddelelsen her.


September 2013: Ny ventilationsnorm stiller øgede krav til byggeriet

DS 447, der trådte i kraft 1. september, stiller mærkbart øgede krav til dokumentation af ventilation og energiforbrug. Lever nybyggerier ikke op til kravene, så risikerer man i sidste instans, at de ikke godkendes.

Læs pressemeddelelsen her.


September 2013: 1000 eksperter i indeklima og energi til kongres i Aalborg

Den næste store europæiske kongres om indeklima og energi i bygninger - CLIMA2016 – skal holdes i Aalborg. Det blev afsløret på en indeklima- og energikongres, der blev holdt i Prag i foråret.

Det betyder, at omkring 1000 deltagere gæster Aalborg i dagene 22.-25. maj i 2016. Kongressen arrangeres på vegne af REHVA, som er den europæiske sammenslutning af organisationer, der beskæftiger sig med klima- og varmeteknik i bygninger.

Læs pressemeddelelsen her..


August 2013: Tiden kræver bedre byggeri...

Tiden kræver bedre byggeri – på den fjerde IK V-dag på Nyborg Strand debatteres veje mod et bedre indeklima.

Som skrevet på denne side i sidste nummer er der fremdrift i energirenovering og forståelsen for, at et bedre indeklima er en selvfølge i fremtidens byggeri og renovering. Tiden er inde til konkrete tiltag til forbedring af samarbejdet mellem byggeriets parter, bl.a. med henblik på et godt indeklima og en bedre bygningskvalitet. Sådanne tiltag sættes til debat på den fjerde IKV-dag, torsdag 31. oktober 2013 på Nyborg Strand, hvor byggeriets parter: Bygherrer, rådgivende, entreprenører og producenter, deltager aktivt for at nå frem til en vej fremad mod bedre indeklima.

Læs artiklen her..


Juli 2013: Indeklima sælger ikke billetter - hvorfor?

Overskriften var et udsagn fra en antropolog på CISBO's konference "Indeklima og sundhed i boliger 2013". Omkring 120 deltagere fyldte auditoriet på Aalborg Universitets lokaler i Sydhavnen, København, og de fik en bred indføring i de seneste forskningsresultater fra CISBO's projekter, finansieret af Realdania. Samspillet mellem beboere og bolig belystes ved indlæg fra Sundhedsstyrelsen og fra Sociologisk Institut, KU, om "hvad gør folk med udeluft i deres hjem?". Alle dagens indlæg kan hentes på CISBO's hjemmeside, www.cisbo.dk

Læs artiklen her..


Juni 2013: Europæisk LUFTÅR 2013

Måske er det undgået nogles opmærksomhed, at EU-Kommisionen har udråbt 2013 til "LUFTÅR" med sigte på kvaliteten af den luft, vi indånder - ikke mindst på trafikerede gader. I anledning af "lUFTÅRET" er der gennemført en ny europæisk undersøgelse, der viser, at 14% af børns astmatilfælde kan tilskrives forurening fra trafikken. Det er ny viden, idet man ikke tidligere mente, at trafik forurening kunne være den egentlige årsag til astma hos børn. Men det understreger også vigtigheden af en god partikelfiltrering i de mange ventilationsanlæg, der følger med en energirenovering af by-ejendomme.

Læs artiklen her..


Maj 2013: Netværk for Energirenovering - klar i maj til folketinget

Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard indbød i september 2012 en bred kreds af interessenter til at udvikle at udvikle et katalog til fremme af energirenovering i bygninger. Dansk Ventilation deltager i arbejdet - og vi er galde for, at ventilation er et vigtigt element i forslagene. At tætte huse uden ventilation ikke dur, er ved at gå op for alle ansvarlige myndigheder.

Læs artiklen her..


April 2013: 10. Generalforsamling i Dansk Ventilation

For tiende gang generalforsamling med rekordtilslutning. Dagen blev suppleret med et medlemsmøde, hvor den nye standard DS 447, Eurovent og IKV-dagen 24. april var emnerne. Bestyrelsen blev genvalgt, regnskab og budgetter med mange aktiviteter blev godkendt - og Dansk Ventilation kan glæde sig over fremgang og en passende egenkapital.

Læs artiklen her..


Marts 2013: Tredje IKV-dag den 24. april - til gavn for indeklimaet

Onsdag 24. april bliver en god dag for indeklimaet - for tredje gang samles alle fire led i indeklimaets værdikæde (IKV) på Nyborg Strand for at blive inspireret af spændende indlæg til en debat, der er med til at udvikle samarbejdet om godt indeklima med lavt energiforbrug i fremtiden byggeri og i de mange renoveringsopgaver, der står i kø for at blive gennemført.

Læs artiklen her..


Februar 2013: 3. IKV-dag den 24. april bakker op om RENOVER-prisen

Den nye renoveringspris præmierer et godt renoveringsprojekt til gavn for livskvalitet, klima og økonomi. De samme tanker ligger bag den 3. IKV-dag, som Dansk Ventilation afholder for at forstærke samarbejdet mellem værdikædens fire led, der alle er præsenteret op IKV-dagen.

Læs artiklen her..


Januar 2013: Folk forstår os ikke - hvorfor?

Dansk Ventilation har igennem årene udsendt godt 100 pressemeddelelser til en mængde lokalblade og til de store, landsdækkende aviser. Vi har gemmen årene haft en rimelig respons - ca. 50 optagelser om året i forskellige, oftest lokale medier. Vi vil jo gerne informere alle danskere om indeklimaet og dets betydning - og ikke mindst betydningen af tilstrækkelig frisk luft/ventilation. Hvad gør en artikel læsbar for almindelige læsere, der ikke er teknisk belastede? Hermed et forsøg på at gætte. Og vi har ikke noget mod kritik!

Læs artiklen her..

 

Godt indeklima

Frisk luft med en god luftkvalitet er godt for både helbred og produktivitet.

>> Læs mere her