PDF Udskriv Email

Ny realitet, nyt logo og ny fremtid for ventilationsbranchen – første medlemsmøde afholdt

Den 31. august afholdtes første medlemsmøde i VELTEK Ventilation, Sektionen for godt indeklima. Ventilationsbranchens nye lokaliteter og logo blev præsenteret og direktør Per Rømer Kofod ønskede medlemmerne velkommen: ”I dag er en dag, vi har set frem til i flere år” – og betonede, at ventilationen stadig har sin selvstændighed og samme ledelse som før. Christen Galsgaard bebuder, at han går på pension fra d. 1. januar 2018 – ny leder søges.

Velkommen til VELTEK ! – Sektionschef Christen Galsgaard og direktør Per Rømer Kofod byder velkommen til det første medlemsmøde i VELTEK VENTILATION, Sektionen for godt indeklima.

Så er fusionen en realitet – og det første møde i ”Sektionen for godt indeklima” er afholdt – og denne gang i VELTEK’s nye lokaler på Smedholm 13A, 1.tv. (flyttet ind i april 2017) VELTEK’s direktør siden 2014, Per Rømer Kofod, byder velkommen og fortæller lidt om organisationen, som har 115 medlemmer, producenter , leverandører og brancheforeninger (altså ingen ”udførende” medlemmer), med en samlet omsætning på ca. 27 mia Kroner. VELTEK har i virkeligheden – under forskellige navne – eksisteret i mere end 100 år. Her drejer det sig om teknik – ikke om barselsorlov og funktionærlove, understreger Per.

Dansk Ventilation har således skiftet navn og logo, se i kolonnen til højre for oven.

VELTEK udfører fx lobbyarbejde vedrørende tekniske rammebetingelser og prøver at fremme teknologier inden for medlemmernes virkefelter. VELTEK medvirker i cirka 15 relevante udvalg og arbejdsgrupper, følgegrupper mv.

I forbindelse med fusionen udvides staben med en kommunikations-konsulent, Claus Hansen, der netop er tiltrådt. Da Christen Galsgaard har varslet sin pensionering fra 1. januar 2018, søges nu efter en ny sektionschef, der både skal være leder af Sektionen for ventilation og sektionen ”VELTEK Digital”, der bla. skal videreudvikle den danske platform for ETIM (stamdata for produkter), herunder den danske oversættelse af produktnavne. Denne funktion skal hjælpe alle medlemmer med at forstå og implementere brugen af ETIM-data i deres virksomheder.

På en lang række områder kan VELTEK hjælpe medlemsvirksomhederne, se hjemmesiden www.veltek.dk.

VELTEK er en sammenlægning af de tre tekniske brancheorganisationer VE Leverandørerne (VVS-branchen), FAFGE (El-Branchens Leverandørforening) og Dansk Ventilation. Per betonede, hvor vigtigt det nye samarbejde er, bl.a. på grund af de nye ECO-design regler, krav om funktionstest mv., hvor et bredt samarbejde mellem alle installationsfagene er en nødvendighed. På et spørgsmål fra undertegnede om det faglige samarbejde mellem sektionerne svarer Per, at det netop er et opgave, som man agter at tage meget hurtigt op.

Efter Per’s indlæg tog Christen ordet og ledede det første møde i VELTEK VENTILATION, hvor godt 30 deltagere var mødt op – også mange fra Jylland og Fyn, som ellers er vant til, at møderne foregår i Middelfart. Christen forklarede, at man jo gerne ville vise medlemmerne de nye lokaler og give dem lejlighed til at hilse på staben. Ellers fortsætter møderne som tidligere, oftest i Middelfart. Medlemsmødet fortsatte med et indlæg af Brian Schiøtt, projektchef FläktGroup A/S, om ændringer i den nye brandnorm, DS 428. Brian måtte dog fortælle, at man var gået i stå i processen på grund af manglende viden og forskning. Der er simpelthen ikke nok resurser til at afdække problemerne, så ventilationsbranchen har et problem. Brian fortalte om arbejdet og kunne ikke give os håb om en hurtig afklaring.

Endeligt mindede Christen os om begivenheder og kurser på teknologisk institut, hvor Dansk Ventilation medvirker som arrangør, bl.a.

  • Indeklimaets Temadag 2017
  • Ecodesign for små boligventilationsanlæg
  • Ecodesign for store ventilationsanlæg

Dagen afsluttedes med socialt samvær og besigt af lokaler og snak med de ansatte i VELTEK.

■ Jørgen S.R.Nielsen, fagsekretær, Veltek Ventilation, Sektionen for godt indeklima.


Velkommen til VELTEK ! – Sektionschef Christen Galsgaard og direktør Per Rømer Kofod byder velkommen til det første medlemsmøde i VELTEK VENTILATION, Sektionen for godt indeklima.


Deltagere på første medlemsmøde i VELTEK VENTILATION.


Per Rømer Kofod gennemgår organisationen og fortæller om muligheder og vækst.


VELTEK har lokaler på 1. sal, Smedholm 13A, Herlev – nemt at komme til i bil, svært med bus.

 

Godt indeklima

Frisk luft med en god luftkvalitet er godt for både helbred og produktivitet.

>> Læs mere her