PDF Udskriv Email

Links

Links til internetsider med vigtig information om indeklima, netværk, myndigheder og videncentre.

Brancheforeningen Dansk Ventilation arbejder for et godt indeklima i boliger, på arbejdspladser og i institutioner.

Vi har samlet links til internetsider, hvor du kan indhente mere information om indeklima, ventilation, klimateknologier og energi - samt om organisationer og andre netværk.

Indeklima

Rådet for Sundt Indeklima
Besøg www.rfsi.dk og læs de 10 indeklimaråd.

Techmedias portal
Forlaget TechMedia, som udgiver HVAC-magasinet, driver en Indeklima-Portal med mange artikler og film om emnet indsamlet fra januar 2008 og frem.

Fugt, skimmelsvamp mv.
Når der skal spares energi og bygningerne bliver tættere, opstår der let fugtskader. Det skaber et øget behov for god ventilation. Fugt medfører alvorlig sundhedsfare og bygningsskader som eksempelvis skimmelsvamp.
Læs mere:
Erhvervs- og Byggestyrelsen: www.ebst.dk
Statens Byggeforskningsinstitutink: www.sbi.dk
Tagpapbranchens Oplysningsråd: www.tor.info
Dansk Undertagsklassifikationsordning: www.duko.dk
Træinformation: www.traeinfo.dk

Radon
Mål selv om du har Radon i dit hus.

Indeklimaportalen
Utallige klager og sygedage skyldes dårligt indeklima og det går ud over effektiviteten.
Se indeklimaportalen om indeklimaet og dets betydning.

Bedste Praksis
Bedste praksis er et forsøg på at skabe et videnforum, hvor de offentlige bygherrer deler deres viden og lærer af hinandens gode erfaringer om alle niveauer i byggeprocessen. Se mere her

Energieffektivitet i bygninger
Build up er den europæiske portal for energieffektivitet i bygninger. Se mere her

Publikationer

HVAC-magasinet - fagbladet for danske HVAC-folk

Danvak's publikationer

Radonsikring af nye bygninger, 48 s, 2011, SBI


Myndigheder og regler

Bygningsreglementer i Danmark

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Dansk Standard

Videncenter for energibesparelser i bygninger


Videncentre

Videncenter for energibesparelser i bygninger

Videncenter for arbejdsmiljø

Danmarks Statistik

Statistikbanken - her kan du udtrække statistikker efter ønske

http://www.byg.dtu.dk/Nyheder/bygkonferencer.aspx

Dansk Indeklima Mærkning


Organisationer og foreninger

RfSI - Rådet for Sundt Indeklima

Danvak - en sikker forbindelse til netværk og viden om indeklima, komfort og energi

Scanvac - organisation for HVAC-teknologi i Skandinavien

REHVA - den europæiske HVAC-organisation

Energiforum Danmark - forening for energi og miljø

ASHRAE - den amerikanske forening for HVAC-folk.

Svensk Ventilation

Dansk Selskab for Indeklima

Det Økologiske Råd

TEKNIQ - installatørernes organisation

Dansk Byggeri


God hjemmeside for HVAC-branchen:

Nordens største VVS-portal


Bæredygtigt byggeri:

Green Building Council Denmark - www.dk-gbc.dk

LEED - LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIROMENTAL DESIGN - www.dsbo.dk

BREAM - www.breeam.org

 

Godt indeklima

Frisk luft med en god luftkvalitet er godt for både helbred og produktivitet.

>> Læs mere her

Bedre boligventilation

Du og din familie fortjener et godt indeklima. Frisk luft er godt for din sundhed og dit humør!

>> Klik her og læs mere