PDF Udskriv Email

Godt indeklima i skolen

Godt indeklima i skolerne

Et godt indeklima i skolerne skal være med til at kvalitetssikre det danske uddannelsessystem.

Danmarks fremtid er i høj grad baseret på gode skoler og indeklimaet spiller en fundamental rolle for elevernes trivsel, sundhed og indlæring.

Energirenovering af bygninger er en knaldgod forretning målt på energiforbrug, CO2-udslip og produktivitet. Brancheforeningen Dansk Ventilation har beregnet, at en konsekvent indsats med energirenovering af boliger, virksomheder og institutioner kunne give besparelse på 14 procent af det samlede danske energiforbrug.

Direktør Christen Galsgaard, Dansk Ventilation, siger:

- Hertil kommer markante forbedringer af indeklimaet i de renoverede bygninger. Et godt indeklima sikrer de bedste betingelser for bygningens brugere, men hver tredje bygning herhjemme har faktisk et dårligt indeklima. Helt galt står det til i skolerne, hvor flere tusind børn hver dag tilbringer mange timer i lokaler, der ikke har et optimalt indlæringsmiljø.

Sundt indeklima i Skolen

Forskere fra Center for Indeklima og Energi på Danmarks Tekniske Universitet konstaterer gennem mange undersøgelser, at den bedste måde at forbedre indlæring på er ved at forbedre indeklimaet. Undersøgelsen konkluderer, at børnenes evne til indlæring reduceres med op til 20 procent, hvis undervisningen foregår i et lokale med dårligt indeklima - en tilsvarende konklusion kan drages om voksnes produktivitet på arbejdspladserne.

Det betyder altså, at en forbedring af indeklimaet i vores skoler giver børnene op mod to års "ekstra" skolegang - uden at forlænge skoletiden!

Læs om indeklima i skoler på følgende links:

Statens Byggeforskningsinstitut

Gode råd om indeklima i skoler

Dårligt indeklima koster lærdom

Sygt indeklima i vores skoler - se artikel i 24 timer, 8.maj 2012

8 af 10 børn lider i skoler - se dr.dk 8.maj 2012 - ny undersøgelse.

 

Godt indeklima

Frisk luft med en god luftkvalitet er godt for både helbred og produktivitet.

>> Læs mere her

Godt indeklima vækker eleverne

Den mest effektive måde at forbedre elevers indlæring er et godt indeklima. Det viser videnskabelige undersøgelser.

>> Læs mere her