PDF Udskriv Email

Hvad koster frisk luft?

Hvad koster en kubikmeter frisk luft i et ventilationsanlæg?

Her kan du få en idé om omkostningerne i et veldimensioneret ventilationsanlæg – og det er billigere end mange tror. I mange af fremtidens huse vil ventilationen være drevet af solceller, der giver strøm nok til højeffektive ventilatorer.

Som eksempler vælges et stort, et mellemstort og et lille ventilationsanlæg.

Spørgsmålet drejer sig om de energimæssige omkostninger ved lufttransporten gennem anlægget, fra indtag til afkast af luften. Her regnes kun med en enkel ventilator, der transporterer luften, idet den overvinder modtrykket fra anlæggets kanaler, aggregater, filtre mv. Der kalkuleres i artiklen med en elpris på 2 Kr. pr. kiloWatt time.

Spørgsmålet er ikke så enkelt …

Spørgsmålet kan ikke besvares på en meget enkel måde, da energiforbruget ved flytning af luft afhænger meget af det modtryk i anlægget, som ventilatoren skal overvinde. Generelt kan man sige, at jo større føringsveje for luften, jo mindre tryk skal overvindes – og jo mindre bliver energiforbruget.

Derfor har der i de senere år været bestræbelser i gang for at mindske trykfaldet over alle de komponenter, der indgår i et ventilationsanlæg, og der er også udviklet såkaldte ”Spareventilatorer”, der har et langt mindre energiforbrug end ældre ventilatorer.

De oplysninger, der gives i næste afsnit om energiforbruget forudsætter således, at de anvendte ventilatorer er af bedste kvalitet og arbejdspunktet er valgt korrekt. Ved valg af dårligere ventilatorer kan energiforbruget være betydeligt større end nødvendigt med dagens teknologi. Desuden må de givne oplysninger kun tages som typiske eksempler – i konkrete tilfælde må der hver gang foretages en beregning.

Bygningsreglementet kræver, at elforbruget til lufttransport ikke overstiger 2500 J/m3(udeluft), såfremt luftmængden er konstant.
Enheden J/m3 kan omregnes på mange måder, idet ”arbejdet” 1 J= 1Joule= 1Watt.sek, dvs. der kan foretages omregning til den for el-energiforbrug sædvanligt brugte enhed kWh (kiloWatt time).

Om energiforbruget ved at ”flytte” en kubikmeter luft i et ventilationsanlæg.

1. Som en overordnet ”tommelfingerregel” kan angives, at energiforbruget vil være mindst pr. kubikmeter luft i et stort ventilationsanlæg. Hvis vi vælger luftmængder på ca.2000 kubikmeter i timen, 10.000 kubikmeter i timen, (almindeligt forekommende i større bygninger) og 50.000 kubikmeter i timen (en meget stor ventilator), og vi forudsætter, at trykfaldet over anlægget er det samme i alle tre tilfælde, vil energiforbruget pr. kubikmeter transporteret luft være ca. 100%, 80% og 60%, idet energiforbruget for det mindste anlæg her er sat til 100%.

2. Typiske data for boligventilationsanlæg kan fx være:

a. 1000 kubikmeter i timen ved et modtryk på 300 Pascal
b. 5000 kubikmeter i timen ved et modtryk på 400 Pascal
c. 10.000 kubikmeter i timen ved et modtryk på 750 Pascal.

3. Energiforbruget vil i de tre typiske tilfælde i punkt 2 være:

a. 531 J/m3, som svarer til 0,149 kWh på en time, dvs. ca. 30 øre i timen.
b. 655 J/m3, som svarer til 0,184 kWh på en time, dvs. ca. 37 øre i timen.
c. 1164 J/m3, som svarer til 1,072 kWh på en time, dvs. ca. 214 øre i timen.

Yderligere beregninger af energiforbrug i ventilationsanlæg

Alle firmaerne i brancheforeningen Dansk Ventilation råder over regneprogrammer, der hurtigt kan angive energiforbruget i ventilationsanlæg. Dansk Ventilation står gerne til rådighed med yderligere beregninger, hvis det skulle ønskes.

 

Godt indeklima

Frisk luft med en god luftkvalitet er godt for både helbred og produktivitet.

>> Læs mere her

Bedre boligventilation

Du og din familie fortjener et godt indeklima. Frisk luft er godt for din sundhed og dit humør!

>> Klik her og læs mere