PDF Udskriv Email

HVAC artikler 2016


HVAC 13.16 - Fremtidens udfordringer og muligheder - temaet på næste medlemsmøde

Overalt læser vi om den digitale fremtid og de udfordringer, som alle – men ikke mindst virksomhederne i byggebranchen – vil komme til at opleve i de kommende år. På medlemsmødet vil to af Danmarks mest erfarne aktører give deres bud på, hvordan vi takler Disruption og Internet of Things (IoT) – og bestyrelsen vil lægge op til debat om Dansk Ventilation’s fremtid.

Læs artiklen her.


HVAC 12.16 - Store beslutninger, mange tiltag – bestyrelsens sidste møde i 2016

Årets sidste bestyrelsesmøde drejede sig om de mange aktiviteter i 2017 – og om forslag til organisationsændringer, der skal op på medlemsmødet 26. januar i HUSET, Middelfart – og måske besluttes på generalforsamlingen torsdag 17. marts – årsmødet, hvor rigtig mange møder op og er med til at planlægge fremtiden for Dansk Ventilation.

Læs artiklen her.


HVAC 12.16 - Dansk Ventilation: Formanden gør status

Dansk Ventilations nye formand, Puk Spencer, og næstformand, Bo Sterner, fortalte i foråret her i bladet om kommende, vigtige tiltag i bestyrelsen. I denne artikel fortæller formanden om årets arbejde i bestyrelsen.

Læs artiklen her.


HVAC 11.16 - Disruption! – IoT, Internet of Things…

90% af alle data i verden er skabt i de seneste to år. IoT, Internet of Things, vil inden for få år ændre den verden, vi kender – alle vore brugsflader og al vor adfærd og vores omgivelser bliver registreret af ultrasmå sensorer, indbygget i alle vores maskiner, apparater og bygningsdele og i hele vor infrastruktur – og de registrerede data samles i ”Skyen”, dvs. vi får enorme trådløse muligheder på godt og på ondt – og intet firma er stort nok til at klare de kommende udfordringer – tværfaglige og firmasamarbejder, bliver mere nødvendige end nogensinde.

Læs artiklen her.


SKOLER - igen, igen, igen ...

For to år siden bragte Berlingske en tegning af Lars Andersen, der viste en klasse med sovende elever - læreren siger: "til gengæld er der ingen uro" - en satirisk kommentar til det faktum, at vi stadig ikke magter at give vores skolebørn et indeklima, der giver de bedste betingelser for indlæring - og for Danmarks fremtid.

Læs artiklen her.


Indeklimaets Temadag 2016

Tirsdag 27. september afholdes den første temadag om indeklima, som er arrangeret i samarbejde mellem Teknologisk Institut, Foreningen Af Ventilationsfirmaer (FAV) og Dansk Ventilation.

Det er glædeligt, at denne indeklimaets praktiske trojka har fundet sammen om dette vigtige projekt, som forhåbentligt bliver gentaget i årene fremover.

Læs artiklen her.


Rådet for Sundt Indeklima – 3. konference på Hindsgavl

Tirsdag 31. maj afholdt Rådet for Sundt Indeklima (RfSI) sin 3. konference på Hindsgavl.

Rådet er nu ved at være etableret i bevidstheden hos kommuner og firmaer, som mødte talstærkt op til konferencen for at høre nyt om indeklimaet, møde kollegaer og for at deltage i debatten om fremtidens udfordringer.

Læs artiklen her.


Energibesparelser er det nye sort...

siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i Børsen 17. maj 2016 - og opfordrer danske virksomheder til at gøre udlandet opmærksom på den store, danske ekpertise på dette område - det er en lækkerbiksen for danske industri og de mange virksomheder, hvis vi ellers belv dygtige nok til at gøre opmærksom på os selv!

Læs artiklen her.


25 år med sundhed i bygninger

Professor Lars Gunnarsen fejrede i marts i år sit 25 års jubilæum på SBi – midt i et forskerliv, hvor han helt naturligt har placeret sig i første række inden for forskningen af indeklimaets betydning for vores sundhed.

Han er internationalt anerkendt og er en enestående formidler af forskningsresultater – han er den mest citerede SBi-forsker i pressen.

Læs artiklen her.

 


 

Bliv opdateret på din indeklimaviden – 31. maj Rådet for Sundt Indeklima afholder sin 3. årskonference på Hindsgavl.

Fortidens synder er fremtidens udfordringer - det er temaet på konferencen på Hindsgavl Slot tirsdag 31. maj kl. 9.30 – 16.15. For 3. gang afholder Rådet for Sundt Indeklima en konference, der henvender sig til Danmarks beslutningstagere og fagfolk inden for byggeriet.

Kom og få din viden om indeklimaet opdateret og vær med til at diskutere, hvad der skal satses på i fremtiden for et endnu sundere indeklima.

Læs artiklen her.


Ny bestyrelse i Dansk Ventilation

Ved generalforsamlingen i Dansk Ventilation den 17. marts skete der store ændringer i bestyrelsens sammensætning: Ny formand og næstformand samt 3 nye medlemmer af bestyrelsen, der enstemmigt blev udvidet til 8 medlemmer, hvilket vedtægterne tillader. Desuden valgtes 2 suppleanter, der begge har været medlem af bestyrelsen, men nu fortsætter som suppleanter. Valgene skete ved hemmelig afstemning.

Læs artiklen her.

 

 


 

Kampvalg til bestyrelsen i Dansk Ventilation

Efter medlemsmødet om brugervenlige produkter i Dansk Ventilation torsdag 17. marts afholdes den årlige generalforsamling.

Aktiviteterne i brancheforeningen har i årets løb været omfattende, bl.a. har medlemsgrupper arbejdet med nye vejledninger, som snart præsenteres.

Ved generalforsamlingen præsenteres årets aktiviteter og økonomi hvorefter medlemmerne vælger kandidater til bestyrelsen – 6 medlemmer er stillet op til 3 bestyrelsesposter, så for første gang i foreningens historie er der kampvalg.

Læs artiklen her.

 

 


 

Brugervenlige produkter – hvordan?

Næste medlemsmøde i Dansk Ventilation afholdes i forbindelse med generalforsamlingen torsdag 17. marts i ”HUSET”, Middelfart.

Dagens tema omhandler det vigtigste for alle i branchen: Hvordan gør vi vores produkter brugervenlige? Brugervenligt design er et varmt emne, som flere af vore universiteter forsker i.

På medlemsmødet vil to fremragende forskere fra RUC og AAU fortælle om deres resultater.

Læs artiklen her.


Dokumentation - hvordan ?

Har en SBI-rapport fra august 2015 svaret?

Der sker rigtig meget for tiden med henblik på at opnå et bedre byggeri - mange certificeringsordninger og metoder eksisterer, men erfaringerne herhjemme er endnu sparsomme.

I august 2015 udkom en ny SBI-rapport: "Commissioning - Erfaringsopsamling" som et led i Energistyrelsens "Strategi for energirenovering af bygninger"

Læs artiklen her.


Klimatopmøde, klimakamp og klimahysteri .... - kan forskningen redde os ?

Der er mange ord om klimaet i tidens debat - og alle ved, at kun mere viden, dvs. forskning og udvikling, måske kan afbødevirkningerne af klimaændringerne.

Men i Danmark har vi beskåret basisforskningsmidler med 2 procent i årerne fremover  -og Innovationspuljerne, som er midler til forskningsprojekter er beskåret med ca. 1,2 milliard - har vi tænkt os godt om?

Læs artiklen her.


 

Godt indeklima

Frisk luft med en god luftkvalitet er godt for både helbred og produktivitet.

>> Læs mere her