PDF Udskriv Email

HVAC artikler 2015

Sidste bestyrelsesmøde før jul

Dansk Ventilation holdt sidste bestyrelsesmøde før jul d. 13. november - og der var amngen emner på dagsordenen, spændende fra den nye energimærkning af små ventilationsanlæg, ny byggelovgivning og håndbog for installatører til nye samarbejder og medlemsaktiviteter.

Læs artiklen her.


Realdania og indeklimaet - nyt initiativ

Realdania har åbnet for en serie af gå-hjem-møder, hvor fagfolk i en åben debat kan diskutere indeklima i boliger og bygninger under mottoet "Livskvalitet gennem det byggede miljø". Det første møde blev afholdt på Jarmers Plads den 24. september. Her præsenterede Realdania sine indeklima-initiativer, herunder et 1:1 demonstrationsprojekt, som skal danne bro mellem forskning og praksis. Tilslutningen fra rådgivere, firmaer og institutter var god.

Læs artiklen her.


Hvad mener medlemmerne? - Nye projekter tages op i Dansk Ventilation

Dansk Ventilations sekretariat har haft travlt hele sommeren med at hente svar på bestyrelsens spørgsmål om, hvad medlemmerne forventer af deres brancheforening.

Resultaterne blev drøftet på bestyrelsesmødet den 9. september og fremlagt på medlemsmødet samme dag af Christen Galsgaard, efterfulgt af en plenumdebat. En lang række forslag sætter bestyrelsen og en del medlemmer på arbejde - men arbejdslysten og viljen til yderligere fremgang for branchen er stor.

Læs artiklen her.


CISBO Netværksmøder 25. august - 115 tilmeldte: SUCCES!

CISBO (Center for Indeklima og Sundhed i Boliger) havde igen flot succes med netværksmøder.

Møderne gik på indeklimaets relationer til sygdomme, lavenergibygninger, luftkvalitet og luftrensning /de tre temaer for netværksgrupperne).

Møderne var fuldt booket op med 115 tilmeldte - og der var stor spørgelyst efter de gode og meget relevante indlæg. DV-siden er denne gang en opfordring til deltagelse i CISBO's netværksgrupper - se præsentationer og billeder på www.cisbo.dk.

Læs artiklen her.


Dansk Ventilation holder medlemsmøde

Onsdag 9. september 2015 kl. 11.20 - 16.40, Huset, Middelfart

Læs artiklen her.


Dansk Ventilation: Bestyrelsen konstitueret

På det ordinære bestyrelsesmøde, 6. maj 2015, efter generalforsamlingen og medlemsødet, blev udvalgsposterne fordelt - og kommitterede blev udnævnt.

Hovedpunkter i øvrigt var en forstærket kommunikation til brancheinteressenter og befolkning samt Dansk Ventilations deltagelse i CLIMA 2016 i Aalborg.

Læs artiklen her.


Succes for Indeklimaet

Rådet for Sundt Indeklima (RfSI) afholdt tirsdag 17. marts for anden gang sin årlige konference på Hindsgavl Slot. Der var 84 tilmeldinger for hele Indeklimaets Værdikæde: Bygherrer, rådgivere, entreprenører og producenter - en markant fremgang fra sidste år. Rådet for Sundt Indeklima er blevet et begreb for de professionelle beslutningstagere. Årets emner drejede sig om partikler, skoler, renovering, brugeradfærd og bloigøkonomi - alt set ud fra en indeklimavinkel - se indlæggene på RfSI's hjemmeside.

Læs artiklen her.


Camfil - ren luft er en menneskeret ...

Camfil A/S i Skovlunde er en del af den verdensomspændende svenske familiejede koncern, Camfil Gruppen, med en snes fabrikker, 3700 medarbejdere og forhandlere/datterselskaber i 75 lande og med en global omsætning på omkring fem milliarder svenske kroner.

Læs artiklen her.


Årsmøde i Dansk Ventilation

Dansk Ventilation's 11. årsmøde 26. marts i Middelfart havde rekorddeltagelse - og fem nye medlemmer blev budt velkommen i brancheforeningen.

Medlemsmødet om "Nudging", bruger praksis og BR15 gav stof til eftertanke og en livlig debat - som fortsatte ved Generalforsamlingen, hvor årsberetningen rummede nye tiltag til øget markedsføring af Dansk Ventilation. Der blev ændringer i bestyrelsen, da flere markante medlemmer afgik fra bestyrelsen på grund af pensionering.

Læs artiklen her.


Totaløkonomi og bæredygtig praksis – vi danskere har meget at lære!

Et hjertesuk fra undertegnede presser sig på – jeg har netop for få dage siden været på Statens Byggeforskningsinstitut og hørt den ny professor, Kirsten Gram-Hanssens tiltrædelsesforelæsning – det var en god og meget velbesøgt forelæsning (ca. 100 deltagere), men jeg er alligevel lidt ked af det, fordi alt for få fra ventilationsbranchen var til stede – selv om vi her hørte om kernen i manglende succes i praksis – nemlig om brugernes adfærd, som sjældent er som vi forventer.

Det har Kirsten forsket i, og vi vil høre mere om det på Dansk Ventilation’s medlemsmøde i Byggecentrum Middelfart torsdag 26. marts kl. 12 til 16 – hvor emnet suppleres med ”Nudging” og endeligt en ”overraskelse” – se næste nummer af HVAC-magasinet. Efter medlemsmødet afholdes den årlige generalforsamling.

Læs artiklen her.


Dansk Ventilation: Medlemsmøde og Generalforsamling - 26. marts 2015

Digitalisering, bæredygtighed, totaløkonomi og livstidsomkostninger har det sidste år været bærende temaer ved medlemsmøderne i Dansk Ventilation.

Ved medlemsmødet 26. marts på Byggecentrum tager vi hul på måske det vigtigste emne af dem alle: Brugerne og deres adfærd – hvordan lever brugerne med vores produkter? Hvordan kan vi bidrage mere til, at brugerne får mere ud af vores leverancer? Kan det nye begreb ”Nudging” hjælpe os? Endeligt hører vi noget om det nye BR 15 og om en ny, digital platform for byggebranchen – emner, som vi ofte har berørt på vores møder om Indeklimaets Værdikæde

Læs artiklen her.


 

Godt indeklima

Frisk luft med en god luftkvalitet er godt for både helbred og produktivitet.

>> Læs mere her