PDF Udskriv Email

Godt indeklima vækker eleverne

Energirenovering af skoler forbedrer børnenes indlæring

Energirenovering af bygninger er en knaldgod forretning målt på energiforbrug, CO2-udslip og produktivitet. Brancheforeningen Dansk Ventilation har beregnet, at en konsekvent indsats med energirenovering af boliger, virksomheder og institutioner kunne give besparelse på 14 procent af det samlede danske energiforbrug.

Direktør Christen Galsgaard, Dansk Ventilation, siger:

- Hertil kommer markante forbedringer af indeklimaet i de renoverede bygninger. Et godt indeklima sikrer de bedste betingelser for bygningens brugere, men hver tredje bygning herhjemme har faktisk et dårligt indeklima. Helt galt står det til i skolerne, hvor flere tusind børn hver dag tilbringer mange timer i lokaler, der ikke har et optimalt indlæringsmiljø.

En undersøgelse i 2011 fra Center for Indeklima og Energi på Danmarks Tekniske Universitet konstaterer, at den bedste måde at forbedre indlæringen på er ved at forbedre indeklimaet.

Undersøgelsen konkluderer, at børnenes evne til indlæring reduceres med op til 20 procent, hvis undervisningen foregår i et lokale med dårligt indeklima - en tilsvarende konklusion kan drages om voksnes produktivitet på arbejdspladserne.

Så der er mange penge at hente i et godt indeklima.

 

Godt indeklima

Frisk luft med en god luftkvalitet er godt for både helbred og produktivitet.

>> Læs mere her