PDF Udskriv Email

Vi dør af dårligt indeklima

Partikler fra madlavning, boligtekstiler, stearinlys, og kemiske rengøringsmidler blander sig med bilers udstødning udefra og danner en luftig cocktail, der fører til lungekræft, kredsløbssygdomme, luftvejssygdomme og blodpropper. Livredderen hedder aktiv ventilation til boliger, institutioner og arbejdspladser.

De fleste af os bor både pænt og rent. Det tror vi da. Men indendørsluften myldrer med usynlige partikler, som truer vores helbred og forringer vores velbefindende. Det dokumenteres bl.a. i et forskningsprojekt udført af professor Lars Gunnarsen fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet i samarbejde med en række andre forskere.

Partikelforurening er kritisk

Tidligere undersøgelser har vist, at udendørs partikelforurening kan føre til en række sygdomme som lungekræft, kredsløbssygdomme og forværring af luftvejssygdomme. Det antages, at flere tusinde danskere hvert år dør på grund af den udendørs partikelforurening.

På hjemmesiden mitindeklima.dk kan man lave et hurtigt kvalitetstjek af indeklimaet i hjemmet. Og der er mange gode råd om godt indeklima. Siden er oprettet og drives af bl.a. forbrugerbladet Tænk, Forbrugerrådet, Statens Byggeforskningsinstitut og Aalborg Universitet

Lars Gunnarsens undersøgelse blev udført hos 41 raske ikke-rygere over 60 år, som bor tæt på en trafikeret vej. I en periode var der opsat partikelfiltre i boligerne, i en anden periode blev filtrene fjernet, og deltagerne vidste ikke, hvornår filtrene var monteret.

Filtrene recirkulerede en større mængde luft end lejlighedernes normale luftskifte og fjernede både indefra og udefra kommende partikler. Undersøgelsen viste, at i perioden, hvor indåndingsluften i boligen blev renset for partikler, skete der en tydelig forbedring af elasticiteten af beboernes blodårer. Denne elasticitet spiller en væsentlig rolle for at forhindre udvikling af åreforkalkning og blodpropper Og den positive virkning indtraf allerede efter to døgn med renset luft.

Foreningen Dansk Ventilation er faglig organisation for de virksomheder herhjemme, der udvikler og producerer teknik og teknologi til fremme af et sundt indeklima i boliger, på arbejdspladser og i institutioner. Foreningens direktør, Christen Galsgaard, siger i en kommentar til Lars Gunnarsens undersøgelse, at Danmark i langt højere grad bør sætte fokus på indeklimaets betydning for danskernes velvære og sundhed.

Udeklima og indeklima er forbundne kar.

Partikler fra biludstødning og andre kilder trænger ind i boligerne og blandet sig med partikler fra byggematerialer, boligtekstiler, stearinlys, madlavning og kemiske stoffer, som anvendes til for eksempel rengøring. Der er tale om voldsomme forureninger, der langt overstiger den forurening, som normalt findes i udeluften, selv i byområder.

Det er utrolig vigtigt, at der opsættes aktiv ventilation med partikelfiltre, der fjerner forureninger fra både udendørs og indendørs kilder, siger Christen Galsgaard.

Han påpeger endvidere, at et aktivt ventilationsanlæg med partikelfiltre kan integreres i en samlet, energirigtig løsning med varmegenvinding og eventuelt med energirigtige varmekilder som solfangere og jordvarme.

For at spare energi bygger vi nu husene så tætte, at der af hensyn til indeklimaet burde være lovkrav om aktiv ventilation med partikelfiltrering. I ældre huse med naturlige utætheder sker der en løbende, naturlig udluftning dog uden filtre, der kan fjerne de farlige partikler. I renoverede eller nye, tætte byggerier er det nødvendigt at skaffe beboerne frisk luft uden forurening.

Derfor er det vigtigt at koble indeklimaproblematikken sammen med energiproblematikken, og det gælder både for private boliger, offentlige bygninger og virksomheder, siger Christen Galsgaard.

 

Godt indeklima

Frisk luft med en god luftkvalitet er godt for både helbred og produktivitet.

>> Læs mere her

Bedre boligventilation

Du og din familie fortjener et godt indeklima. Frisk luft er godt for din sundhed og dit humør!

>> Klik her og læs mere

Godt indeklima vækker eleverne

Den mest effektive måde at forbedre elevers indlæring er et godt indeklima. Det viser videnskabelige undersøgelser.

>> Læs mere her